เกี่ยวกับเรา

หลักการสำคัญของเราคือการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา เราปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด มีนโยบายให้บริการตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพ โดยใช้กรอบการปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล

บริษัท ของเราขับเคลื่อนโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบภายในเช่นการประกันและให้คำปรึกษาตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลบริการประเมินการควบคุมภายในการตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QAR) และบริการพัฒนาระบบ ฯลฯ