ทำไมบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO:Initial Public Offering) ถึงต้องมีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะ

รู้มั้ยครับ ทำไม บริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO:Initial Public Offering) ถึงต้องมีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะ

เหตุผลสั้นๆ คือ อยากให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (หรือทุกคน) มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้บริหาร จะไม่ใช้หรือใช้อำนาจบริหารจัดการจนผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะได้รับ

ที่มาของเหตุผลดังกล่าว เกิดโดยองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อกำเนิดหลักการในเรื่องของการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) นำมาบังคับใช้กับบริษัทมหาชนทั้งหมด ซึ่งประเทศไทยก็ใช้หลักการเหล่านี้ ในการควบคุมบริษัทมหาชนเช่นเดียวกันให้มั่นใจว่าบริษัทมหาชนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

(การกำกับดูแลกิจการที่ดี = ความมั่นใจของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย/ทุกคน)

สำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องมีคู่คิดในเรื่องต่างๆ หลักๆแล้วเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ดูแลเรื่องการขออนุมัติกับ กลต.ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (External Audit) ดูแลเรื่องงบการเงินให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้คำปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นกับการควบคุมภายใน

ในฐานะที่รับบริการเกี่ยวกับ งานประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (Internal Control Assessment for IPO Company) และงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มาสิบกว่าปี (http://www.ppia.co.th/th/services-ic/) (http://www.ppia.co.th/services-ic/) (http://www.ppia.co.th/th/services-ia/) (http://www.ppia.co.th/services-ia/) เรารู้สึกดีมากๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดหลักสูตรให้เจ้าของกิจการที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการความคุมภายใน รุ่นที่ 2 ครับ

ไว้วันหนัา มาเล่าต่อแบบเข้าใจง่ายๆ ให้ฟังนะครับ

ว่าองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อกำเนิดหลักการ คือองค์กรอะไร ทำไมต้องให้กำเนิดหลักการเหล่านี้ แล้วมีหลักการเป็นยังไงบ้าง

ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยอะไรบ้าง นอกเหนือจากการควบคุมภายใน (Internal Control)

ว่า…. (อยากให้เล่าเรื่องอะไร เกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ร้องขอกันมาได้นะครับ)

เครดิต โพสอาจารย์ไพรัชในกรุ๊ป CPIAT https://www.facebook.com/groups/155098254531431/permalink/3017731471601414/?notif_id=1569215180074129&notif_t=page_group_post
ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยแชร์ และทำให้เกิดแรงบันดาลใจครับ Pairat Srivilairit