ข้อมูลเผยแพร่ สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลเผยแพร่ชุดนี้ดีมากครับ สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับรูปแบบรายงาน ที่สากลเค้าให้ความสำคัญเพิ่มเติมครับ

สรุปให้คนที่ไม่รู้เรื่องงานตรวจสอบภายในก็คือ เค้าแนะนำให้รายงานผู้ตรวจสอบภายใน เน้นเพิ่มเกี่ยวกับ

1.การกำหนดนิยามให้ชัด

1.1 ว่าความเสี่ยง สูง กลาง ต่ำคืออะไร
1.2 ว่าประเด็นที่พบ เป็นจุดที่การควบคุมการทำงานบกพร่อง หรือเป็นจุดที่พอไปได้และควรเพิ่มประสิทธิภาพ

2.ระบุให้ชัด ถึงระดับการพัฒนา ของระบบ/กระบวนการที่จะตรวจ ตามหลักการเติบโต (Maturity Model)

อ่านแบบวิชาการเข้าใจยากใช่มั้ยครับ ? สรุปง่ายๆ ข้อนี้เค้าต้องการให้ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) บอกได้ว่า ผู้รับการตรวจอยู่ระดับไหนแล้ว ซึ่ง IA ก็ต้องทราบว่าระบบ/กระบวนการที่ตรวจสอบ มีระดับไหนบ้างตั้งแต่ระบบไม่ดี จนถึงดีที่สุดในแต่ละสภาพแวดล้อมการทำงาน และบอกได้ว่าจะทำยังไงให้ไปถึงจุดที่ดีที่สุด (Optimize)

3.ให้มีรูปภาพ/สื่อประกอบที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์แบบว่าดูปุ๊ปไม่ต้องอ่านรายงานก็เข้าใจเนื้อหาได้เลยครับ

ข้อมูลชุดนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยก่อนนะครัยถึงจะดาวน์โหลดได้

สุดท้ายในข้อมูลที่เผยแพร่นี้ผู้เขียนเค้าให้วลีดีๆ มาด้วยครับ
“ผมคิดว่ารายงานที่ดีก็เหมือนๆกัน คือ ต้องเป็นรายงานที่มาจากความจริง”

Credit: Facebook The Institute of Internal Auditors
The IIA released a new Global Knowledge Brief, “Innovative Approach to Audit Reports.” Download your free copy today. https://global.theiia.org